När du vill vara på den säkra sidan

Secure & Safe

Den första stöldmärkningen är daterad ända tillbaka till stenåldern. Då ristade man in sitt märke i redskapen för att markera sitt ägande. I dag har tekniken utvecklats och i mer än 20 år har vi varit delaktiga i att utveckla marknadens modernaste och effektivaste stöldmärkning. 

Secure & Safe Techprint AB grundades 1992 i “Sundets pärla” Helsingborg och verkar inom den grafiska industrin med inriktning på etiketter, specialmärkning och profilering.

Vi utvecklar, tillverkar och säljer innovativa identitetsprodukter för permanent stöldskyddsmärkning och inventariemärkning. I vårt utbud ingår även andra stöldförebyggande produkter och inventariesystem, och vi samarbetar med ledande IT-leverantörer för att underlätta dina inköp och leveranser av stöld- och inventariemärkt utrustning.

Våra produkter och program är användarvänliga och passar såväl små företag som stora organisationer, bland våra kunder finns privata näringsidkare, kommuner, landsting och myndigheter. Secure & Safe står för kvalitet, flexibilitet, snabba leveranser och bästa möjliga kundservice – vårt varumärke är din garanti.

Våra ytterligare affärsområden

Techprint marknadsför och säljer produkter från ledande tillverkare av etikettskrivare. I utbudet till kunderna ingår även all förbrukning, reservdelar, service och support, printshop-vi tillverkar till er, profilmärkning och laminerade etikettlösningar. Läs mer på techprint.se

Lippi Profile säljer profilartiklar enligt devisen “en stark profil är en synlig profil. Vare sig det rör sig om en enkel logotype på en skjortärm eller en designad “give away” är målsättningen densamma — en stark företagsprofil.” Kläder, presentartiklar, mat/godis, golfbollar m.m. ingår i sortimentet. Kontakta Lippi Profile på 042-29 99 49.

Stöldrisken är större för mobila enheter. Vi gör objekten spårbara och & skapar verktyg för kontroll.

Vårt miljöarbete

Secure & Safe strävar efter att erbjuda miljövänliga lösningar. Vårt mål är att hela tiden förbättra oss och att driva utvecklingen framåt. Fokus är att alltid erbjuda en hög kvalitet på våra produkter och att samtidigt aktivt arbeta för att minska vår påverkan av miljön.

Tillverkning: All tillverkning sker i vårt tryckeri i Helsingborg och att välja material för minsta miljöpåverkan är en självklarhet.

Distribution: Vi använder huvudsakligen Schenker för transporter. I den mån det är möjligt så samlar vi våra leveranser för att minska dess miljöpåverkan.

Emballage: Vårt fokus är att välja material som har låg användning av energi och naturresurser och gynnar system för återanvändning.

Upphittat objekt

IRS International Recovery Service

Permanent märkning av värdefulla inventarier rekommenderas. Stöldskyddsmärkning minskar riskerna för stölder, försvårar vidareförsäljning och ökar dina chanser att hitta stulen egendom.

Secure & Safe IRS är en databas som gör att dina föremål är spårbara över hela världen. Vi erbjuder snabb och personlig service. Kundens säkerhet är alltid i fokus.

Hitta till oss

Secure & Safe Techprint AB

Florettgatan 16
254 67 Helsingborg
042-29 99 40
info@sstp.se