Secure and Safe

Tillbehör, Tjänster & utbildning

Snabbare implementering i befintlig miljö. Vår erfarenhet har hjälpt oss skapa ramarna för våra färdiga paket, men vi anpassar dem gärna till er verksamhet om så behövs.
Vi erbjuder bl.a. verksamhetsanalys av er organisation och utbildning för att användningen av ert inventariesystem ska bli optimalt.

Utredningar inom området inventariehantering. Vår metodik säkerställer att dina krav definieras och matchas mot en systemlösning. Vi driver hela inventarieprojekt åt dig med installation, utbildning, implementering, uppmärkning, inregistrering och drift. Helt eller delvis.

Vid särskilda behov anpassar vi inventariesystemet eller utvecklar tilläggsmoduler. Vi integrerar också inventariesystemet med andra befintliga eller nya system.

Streckkodsläsare

Minskar risken för fel vid inventering.

Streckkodsinventering är framtagen för att underlätta det många gånger tidsödande arbetet med att genomföra en inventering. Genom att använda streckkodsläsare sker all avläsning och överföring helt digitalt. Det reducerar risken för fel i samband med inventering av märkta inventarier.

Streckkodsinventering – sparar tid och höjer kvalitén jämfört med manuell inventering.

Kontakta oss för mer information om våra olika streckkodsläsare.