Secure and Safe

Streckkodsläsare

Minskar risken för fel vid inventering. Streckkodsinventering är framtagen för att underlätta det många gånger tidsödande arbetet med att genomföra en inventering. Genom att använda streckkodsläsare sker all avläsning och överföring helt digitalt. Det reducerar risken för fel i samband med inventering av märkta inventarier. Streckkodsinventering – sparar tid och höjer kvalitén jämfört med manuell inventering. Kontakta oss för mer information om våra olika streckkodsläsare.
OPL-9723