Secure and Safe

Tjänster & utbildning

Snabbare implementering i befintlig miljö. Vår erfarenhet har hjälpt oss skapa ramarna för våra färdiga paket, men vi anpassar dem gärna till er verksamhet om så behövs. Vi erbjuder bl.a. verksamhetsanalys av er organisation och utbildning för att användningen av ert inventariesystem ska bli optimalt. Utredningar inom området inventariehantering. Vår metodik säkerställer att dina krav definieras och matchas mot en systemlösning. Vi driver hela inventarieprojekt åt dig med installation, utbildning, implementering, uppmärkning, inregistrering och drift. Helt eller delvis. Vid särskilda behov anpassar vi inventariesystemet eller utvecklar tilläggsmoduler. Vi integrerar också inventariesystemet med andra befintliga eller nya system.