Secure and Safe

Säkra Tips

Förvaring och applicering

Den märkning som inte appliceras inom kort efter leverans är viktig att förvara på rätt sätt så att klistret på baksidan inte torkar. Märkning trivs bäst om den får ligga svalt och mörkt, mer än ett år rekommenderar vi inte att man har märkning liggande. När det kommer till själva märkningen av era objekt så är det alltid viktigt att man rengör. Alla ytor både nya och gamla, Till rengöring använder man en alkohollösning som INTE är återfettande. Vanlig T-röd fungerar utmärkt för de flesta objekt.

Vad kan jag märka?

Det är enkelt det som du vill skydda. Men för att välja rätt märkning är det viktigt att man vet vilka material som märkningen skall sättas på. Stöldmärkningsetiketten får sin permanenta del när man målar med märkvätskan i den laserskurna ID-texten. Vår märkvätska innehåller enbart godkända ämnen för bästa möjliga arbetsmiljö, detta medför att märkvätskan inte alltid fungerar fullt ut på vissa material. T.ex i plaster med tillsatser så kan ibland etsningen inte bli lika djup. Är du osäker så kontakta oss så får du prover för att testa eller så titta på våra stöldmärkningsbrickor som klarar alla plaster och även mjuka metaller som t.ex aluminium.

Stöldförebyggande åtgärder

Se på ditt företag med tjuvens ögon. Försök att tänka dig in i hur tjuven tänker när han står i beredskap att bryta sin in. Var kan han lättast ta sig in? Att bryta sig in tar oftast inte mer än 10-20 sekunder.  Hur ser det ut utanför? Finns det buskar och planteringar eller plank som skapar en ostörd miljö för tjuven? Var finns de svaga punkterna? Nästa steg är att se över insyn, står det datorer väl synliga utifrån? Skylta inte utåt med stöldbegärlig egendom, det ökar risken för stölder. Polisen rekommenderar att man förutom att installera ett bra larm även stöldskyddsmärker stöldbegärlig egendom. Ingen tjuv vill bli stoppad i bilen med massor av datorer som är stöldskyddsmärkta!