Secure and Safe

International Recovery Service

Har du funnet et ID‐/sikkerhetmerket objekt?

Permanent merking av verdifullt inventar rekomanderes. Tyveribeskyttelses merking minsker risikoen for tyveri, vanskeliggjør videresalg og øker dine sjanser til å finne stjålne eiendeler. Secure & Safe IRS er en database som gjør at dine eiendeler er sporbare over hele verden. Vi tilbyr rask og personlig service. Kundens sikkerhet er alltid i fokus.

Fyll i formulæret nedenfor

Vi behøver følgende informasjon av deg for en rask handtering.
Contact Form

Var hittar jag ID-numret?

Have you found a protected property?

Permanent marking of valuable property is recommended. It reduces the risk for theft, makes it more difficult to sell and increases the chance of finding your goods.

Secure & Safe IRS is a database that makes your property traceable all over the world. We offer quick and personal service for our customers.

Fill out the form below

We need the following information from you for a quick reply.
Contact Form

Where do I find the ID-number?