Secure and Safe

Nätverksinventering och Licenshantering

Med nätverksinventering skannar ni snabbt och grundligt arbetsstationer och servrar i ert nätverk. Att ha bra kontroll över mjukvara och hårdvara ger många kostnadseffektiva besparingar. Underlättar budget- och planeringsarbetet. Fullständiga avvikelserapporter med uppsätt från t.ex. WMI. Hanterar licenser enligt riktlinjer från BSA Varnar vid förändringar i systemet som inte är godkända. Full kontroll på mjukvaror Licensiera bara det du behöver och utnyttja din mjukvara effektivt i varje del av livscykeln. Välj mellan fristående eller program som kan kopplas ihop med andra system. Läs även mer om Streckkodsinventering – sparar tid och höjer kvalitén jämfört med manuell inventering. Kontakta oss idag så går vi igenom dina behov och tittar på en optimal lösning oavsett om du är ett litet företag eller en stor kommun.

Regitwise