Secure and Safe


« Gå tillbaka till Stöldmärkning

Alla objekt lämpar sig inte för synlig permanent stöldmärkning ex. smycken, antikviteter och andra liknande föremål. Då är
MärkDNA, ett utmärkt alternativ för att kunna stöldmärka även dessa saker.
Kommuner, skolor och företag ser idag många fördelar med att använda MärkDNA som komplement till synlig stöld-
skyddsmärkning för att minska tillgreppen i utsatta miljöer.

MärkDNA penslas på objektet och registreras i en internationell databas. Det gör det mindre attraktivt för kriminella då de
via den unika koden kan kopplas till brott. Vätskan är näst intill omöjlig att se men lyser upp med en UV-lampa. Vätskan
innehåller även mikro-punkter som kan användas för att snabbare identifiera rätt ägare.


MärkDNA bör kompletteras med varningsskyltar som placeras väl synliga. Vill ni ha ett utökat skydd rekommenderar vi att ni kombinerar med vår synliga permanenta stöldskyddsmärkning, ex. SoftMark,för att
så tydligt som möjligt stoppa tjuven.

MärkDNA innehåller en kod som är unik för varje förpackning. Produkten är godkänd och testad av NFC
(Nationellt Forensiskt Centrum, tidigare SKL). Kontakta oss för mer information kring DNA-märkning och det optimala skyddet för stöldbegärliga föremål.