Secure and Safe


Konceptmärkning

Bland våra kunder finns det flera som valt att höja sin säkerhetsnivå ytterligare ett steg. Genom att kombinera olika stöldförebyggande produkter, konceptmärkning har man minskat stölderna inom organisationen.
Förutom vår synliga permanenta stöldskyddsmärkning så levererar vi även osynlig MärkDNA till många av våra kunder. Andra produkter som används är fastlåsning och digitalt stöldskydd.

Under hösten 2015 startade Västerås Stad ett samarbete med polisen där syftet var att minska stölderna i skolan för att skapa högre trygghet för elever, personal och föräldrar. Man valde att komplettera befintlig synlig stöldskyddsmärkning med osynlig MärkDNA som vi levererade till staden i samarbete med Office IT-Partner. Efter ett år gjorde man tillsammans med polisen en utvärdering och konstaterade att stölderna i skolorna hade minskat med mer än hälften.

Polisens statistik »           Pressrelease från Västerås Stad »Vill Ni höja ert säkerhetstänk till nästa nivå?

Det kan vara allt från att komplettera med varningsdekaler till att kombinera flera olika förebyggande produkter. I vårt sortiment hittar du permanent synlig stöldskyddsmärkning, osynlig MärkDNA och fastlåsning. Kontakta gärna oss så berättar vi lite mer om de olika lösningar på konceptmärkning som vi har tagit fram till våra olika kunder. Genom våra kunder har vi stor erfarenhet av olika åtgärder och deras upplevelse. Vi delar och diskuterar gärna dessa med er!
Så här fungerar några olika stöldförebyggande produkter:
Permanent Stöldskyddsmärkning: Märkningen appliceras enkelt med ett aktiveringslim och efter
några minuter kan du använda objektet. Märkningen är synlig och har en permanent etsning. Om
polis eller tull hittar föremål som de misstänker är stöldgods så finns det alltid kontaktinformation
på märkningen och ägaren kan snabbt kontaktas. Märkningen är även effektiv om man råkar glömma
ett märkt objekt på tåget t.ex.


Osynlig DNA-märkning: Man stryker på en genomskinlig vätska på föremålet som ska stöldskyddas.
Vätskan är osynlig för blotta ögat och i det närmaste omöjlig att få bort. Om polisen sedan kommer
över datorer eller annan utrustning som de misstänker är stöldgods, kan de lysa på föremålen med
en särskild UV-lampa, som gör att den genomskinliga färgen lyser. Hittar polisen MärkDNA kan de
skicka datorn på analys och se vem den ursprungliga ägaren.


Spårningsprogram: Ett system som installeras i datorn/plattan och gör att utrustningen kan spåras
och göras obrukbar oavsett var i världen den är.